NOV Nieuws, dé nieuwsbrief over vrijwilligerswerk
NOV Nieuws nummer 1 in 2016. Lees het laatste nieuws!

Er is zoveel gaande! Wanneer heb je dan tijd om een nieuwsbrief te maken? Nu dus, de eerste van 2016. Lees over de gekke bokkesprongen van de Nederlands politiek, over vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen, belastingadviezen aan de minister van Financiën en meer. Stuur de nieuwsbrief vooral ook door en neem berichtgeving over in uw eigen media! Bronvermelding waarderen we :)

Kamervragen aan Dijkhoff over prijsverhoging Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Kamerleden van CDA, SP en Christen Unie hebben gezamenlijk Kamervragen ingediend aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tariefverhoging van de Verklaring Omtrent Gedrag en de gevolgen hiervan voor het vrijwilligerswerk. Dit onder meer door aandacht bij Reporter Radio, de Volkskrant en andere media. Lees meer

Komt u in aanmerking? Vraag aan die gratis VOG!

Vrijwilligersorganisaties die met mensen met een verstandelijke beperking en/of minderjarigen werken, kunnen deelnemen aan de regeling Gratis VOG. Uw organisatie moet dan óf een gedragscode óf een vertrouwens(contact)persoon óf een aanstellingsbeleid hebben. Lees meer over de voorwaarden

Vrijwilligersadviezen voor Belastingplan 2017

In de voorbereiding van het Belastingplan 2017 heeft minister Dijsselbloem een oproep gedaan voor oplossingen van knelpunten die wij in de praktijk ervaren. Vanuit overleg met de leden en onderzoek onder leden en niet-leden komt Vereniging NOV tot een aantal aanbevelingen. Saai? Super belangrijk! Lees dus meer

Ronald McDonald Kinderfonds pakt voorbeeldrol met vrijwilligersbeleid

Ronald McDonald Kinderfonds pakt voorbeeldrol met vrijwilligersbeleid

Directeur Marja van Bijsterveldt ontving voor het resultaat op 30 januari het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld uit handen van Ella Vogelaar, voorzitter Vereniging NOV. De ruim 1600 vrijwilligers van het Ronald McDonald Kinderfonds weten precies wat ze kunnen verwachten van de organisatie, qua werkafspraken, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van cursussen. Vrijwilligers en management hebben samen gewerkt aan een goed en praktisch vrijwilligersbeleid. Lees meer

Nieuw programma: Vrijwillig Dichtbij

Dertien landelijke vrijwilligersorganisaties gaan onder projectleiding van Vereniging NOV de komende 3 jaar werken aan het programma Vrijwillig Dichtbij. Het doel is om de landelijke organisaties meer slagkracht te geven om lokaal in te spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering. Binnenkort lanceren we een nieuwe website met cases, projecten en informatie van dit project.

Lees meer

Stand van zaken registratielijst

Momenteel zijn 10 organisaties aangesloten bij de Registratielijst Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, waaronder Scouting Nederland, Wereld Natuur Fonds, Humanitas en YMCA. In totaal zijn dat bijna 35.000 vrijwilligers. Op de registratielijst komen vrijwilligers te staan die seksueel ongewenst gedrag hebben begaan bij minderjarigen en hiervoor veroordeeld zijn door een tuchtcommissie.

Lees meer en ontvang de nieuwsbrief

& Zorgt u ervoor dat vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen doen?

Eind 2015 kwamen vijftig partijen bij elkaar om het doen van vrijwilligerswerk door vluchtelingen te bespreken. Download hier het verslag. En wat zijn nu eigenlijk de regels rondom asielzoekers die vrijwilligerswerk willen doen? Wat mag wel en wat mag niet? Vrijwilligerscentrale Zeist zocht het uit. Vrijwilligerspunt in Hoorn maakte een draaiboek voor de crisisopvang van asielzoekers, met daarin natuurlijk ook de rol van vrijwilligers.

Training en ontwikkeling belangrijk voor vrijwilligers hulplijnen

In heel Europa zijn vrijwilligers actief bij anonieme (crisis)hulplijnen. Ze luisteren naar de vele thema’s die in een mensenleven voor kunnen komen: rouw, eenzaamheid, pijn, de wens om niet meer te leven. Dit werk vergt emotioneel meer van een mens dan een gemiddelde vrijwilligersfunctie. Ook de tijdsinvestering is groot. Wat beweegt vrijwilligers om dit werk te doen en hoe houden de hulporganisaties deze vrijwilligers gemotiveerd?

Lees meer

Op naar een Maatschappelijke Investeringsbank?

Vereniging NOV is erg blij met de CDA-initiatiefnota 'Vrijwilligers zijn Kampioenen'. De nota pakt een aantal knelpunten op die NOV al geruime tijd signaleert. Daarbij onderstreept de nota het belang van particulier initiatief, de eigen inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligerswerk nooit het verlengstuk van de overheid mag zijn. Het CDA benadrukt ook dat de overheid voorwaarden moet scheppen. Daarvoor zijn echter ook middelen nodig, bijvoorbeeld vanuit een 'maatschappelijke bank'.

Bent u ook voor?

Vrijwilligerswerk niet eenvoudig voor kwetsbare groepen

Een groot deel van de kwetsbare mensen die zich bij een steunpunt vrijwilligerswerk meldt om vrijwilligerswerk te gaan doen komt niet aan de bak als vrijwilliger. Dat blijkt uit een peiling van CMO STAMM.

Lees meer

Zoek de rek in de regels

De regels en de rek is een initiatief dat laat zien hoe je ideeën en initiatieven mogelijk kunt maken door rek in regels te vinden. Met tips en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk over hoe je die rek kunt vinden, samen met collega's, bestuurders, partners en bewoners.

Laat je inspireren!

Evaluatie regeling WW en Vrijwilligerswerk van start

Het heeft even geduurd, maar het ministerie van SZW heeft groen licht gegeven aan de officiele evaluatie van de Regeling WW en Vrijwilligerswerk die in januari 2015 is ingegaan. Onderzoeksbureau Regioplan gaat het uitvoeren en Vereniging NOV zit in de begeleidingscommissie. Lees hier onze eerdere bevindingen en geef vooral nog uw input op het meldpunt WW en Vrijwilligerswerk.

Conferentie Rural Isolation

Op 17 en 18 maart organiseren Humanitas en LVvKK een conferentie in Amsterdam over de bevindingen van een aantal Europese projecten in met de lid-organisaties van Volonteurope en met politici en ambtenaren uit Nederland en de EU. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit verschillende delen van Europa gaat de organisatie dieper in op de vraag wat actieve burgers en hun organisaties betekenen in het beperken van de negatieve gevolgen van bevolkingsachteruitgang, waar de grenzen liggen en wat de voorwaarden voor succes zijn. Lees meer (in het Engels)

Cardia ontvang NOV-keurmerk

Goed Geregeld adviseur Pleun van den Dool: "Cardia heeft duidelijk laten zien dat zij het vrijwilligerswerk waardeert, niet alleen materieel maar ook persoonlijk." Regiomanager Annelies Kloppenborg: “Vrijwilligers spelen een rol van onschatbare waarde."

Lees meer

Ook Taal aan Zee krijgt keurmerk

Wethouder Van Engelshoven overhandigde het keurmerk symbolisch aan vier vrijwilligers uit de werkgroep Goed Geregeld: “Juist nu waardeer ik uw inzet voor de samenleving zeer. ”

Lees waarom

Doe ook de Zelfevaluatie (kost niets!)

Het vergt wat ouderwets handwerk (heerlijk!), maar dan werkt u mét uw vrijwilligers aan praktisch vrijwilligersbeleid. Een must voor organisaties die diensten aanbieden (bijvoorbeeld in zorg/welzijn), super handig voor verenigingen.

Ga aan de slag!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Digitale bemiddeling leidt tot 38 vervolgcontacten

'Ik wil me niet binden, maar graag een korte klus doen', zo luidt het vermeende motto van de nieuwe vrijwilliger. Dat kan wel zijn, maar zo'n korte klus leidt bij Zorgvoorelkaar tot gemiddeld 38 vervolgcontacten. Dit zou zo maar eens kunnen opgaan voor alle digitale matchplatformen, zoals WeHelpen en Buuv. Ook is er meer aanbod dan hulpvraag. Bekijk de cijfers van Zorgvoorelkaar

Onze leden maken het mogelijk te spreken namens het Nederlandse vrijwilligerswerk bij landelijke en lokale politiek. En met elkaar bezitten we veel kennis, meer dan welk instituut ook. Samen met onze leden willen we die kennis ontsluiten.

Word u ook lid?

Ja, we laten graag zien dat we lid zijn!

Bouw mee aan de vereniging. Laat zien dat uw organisatie lid is en ondersteun onze acties.

Download het ledenlogo